LIEČBA A LIEČEBNÉ PROCEDÚRY V KÚPEĽOCH NOVÝ SMOKOVEC

Liečba

-    Choroby z povolania
-    Nervové ochorenia
-    Ochorenia dýchacích ciest
-    Poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnút. sekr.
-    Duševné choroby

Liečebné procedúry

-    Inhalácia
-    Oxygenoterapia
-    Perličkový kúpeľ
-    Vírivý kúpeľ
-    Škótske streky
-    Klasická masáž čiastočná
-    Klasická masáž celková
-    Relaxačná masáž
-    Magnetoterapia
-    Diadynamické prúdy
-    Krátkovlnná diatermia
-    Ultrazvuk
-    4-komorový hydrogalvan
-    Rašelinové obklady
-    Biolampa
-    Solux
-    Suchý uhličitý kúpeľ
-    Individuálna a skupinová liečebná telesná výchova
-    Dychová gymnastika